หลักสูตร The Eureka of Coaching Program มาตรฐาน ICF

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเองและเพื่อการเป็นโค้ชระดับอาชีพตามาตรฐาน ICF

ได้รับ ACTP หรือการรับรองมาตรฐานสูงสุดจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ เมื่อเรียนครบทั้ง 4 หลักสูตร

เพื่อการพัฒนาตัวเองด้วยศาสตร์ Life Coach ที่จะช่วยให้มีมุมมองที่เปลี่ยนไป เข้าใจแรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวทฤษฎี “การเข้าใจมนุษย์อย่างแท้จริง (Soul-Searching)” ซึ่งเป็นแบบฉบับเฉพาะของ Jimi The Coach

คืนตัวตน ค้นพบความสุข ด้วยหลักสูตรสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า และ เป็นหลักสูตรพื้นฐานสู่การเป็น Life Coach

การเป็นโค้ช ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง หลักสูตรเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ Life Coaching และปูทางเพื่อการประกอบอาชีพโค้ชที่รับรองตามมาตรฐาน ICF

หลักสูตรเพื่อการสอบเป็นโค้ชมืออาชีพ ตามมาตรฐาน International Coach Federation (ICF)
ในระดับ ACC และ PCC

หลักสูตรเทคนิค Life Coach ขั้นสูง สู่ระดับ Master Life Coach ที่เหนือกว่า

มนุษย์ทุกคน

เป็นคนดี มาตั้งแต่เกิด

สภาพแวดล้อม

ทำให้พฤติกรรมเขา เปลี่ยนไป

ในความเป็นจริง
ทุกคน อยากเป็นคนดี

เริ่มเรียนได้ด้วย

การล๊อกอินผ่าน LINE

มนุษย์ทุกคน

เป็นคนดี มาตั้งแต่เกิด

สภาพแวดล้อม

ทำให้พฤติกรรมเขา เปลี่ยนไป

ในความเป็นจริง
ทุกคน
อยากเป็นคนดี

เริ่มเรียนได้ด้วย

การล๊อกอินผ่าน LINE

คืนตัวตน ค้นพบความสุข ด้วยหลักสูตรสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ก้าวหน้า และ เป็นหลักสูตรพื้นฐานสู่การเป็น Life Coach

LINE LOGO SVG คุยกับเรา